Menu Sluit
EN

Coulanceregeling SKAR - deadline 15 augustus

De gemeente Rotterdam had al een coulanceregeling aangekondigd voor huurders van gemeentepanden. Nu kan SKAR dat ook doen, met hulp van de gemeente. Huurders die het afgelopen jaar, als gevolg van corona, omzetverlies hebben geleden, komen in aanmerking voor een kwijtschelding van een deel van de kale huur.

Belangrijk
Het is een regeling van SKAR, maar we volgen de regeling van de Gemeente Rotterdam. Huurders in panden die van de gemeente zijn hebben al de mogelijkheid gehad om coulance aan te vragen, nu geldt het voor huurders in andere panden van SKAR.

Het gaat over de periode maart 2020 tot juli 2021. Dat betekent dat je toen huurder moest zijn (dus je huurcontract is voor 1 maart 2020 afgesloten).

Je kan aantonen dat je tenminste 30% minder omzet gedraaid hebt dan in het jaar ervoor. Bij voorkeur vergelijk je de maanden, bijvoorbeeld april 2020 met april 2019.

SKAR is het loket. Stuur dus niets aan de gemeente, die gaan daar niets mee doen.

Maak gebruik van het aanmeldformulier van de gemeente (en lees de informatie goed door); je vindt die als je het formulier hebt ingevuld.

Je aanmelding, inclusief de gegevens, moet voor 15 augustus bij ons zijn ingediend.

Aanmelden
Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je je aanmelden via het onderstaande digitale formulier. Na het invullen van dit formulier verschijnen de volgende stappen.

Procedure
Je aanmelding zal door een extern bureau beoordeeld worden. Van hen horen we of je in aanmerking komt voor coulance, en voor welk percentage dat zal zijn.

Wij zullen dat dan met je verrekenen (of in mindering te brengen op je schuld); hoe dat gaat horen we later.
Let wel, het gaat alleen om de huur, niet om de overige kosten. Je zal daarom een ander bedrag zien dan je op je factuur hebt staan – daarin staan minimaal ook de voorschotten voor de servicekosten.