Menu Sluit
EN

Servicekosten, maar dan makkelijker

SKAR werkt aan een nieuw systeem

Servicekosten bij SKAR zijn ieder jaar weer een ingewikkeld vraagstuk. Met name het maken van de eindafrekening, waarin voorschotten worden verrekend op basis van het werkelijke gebruik, is een tijd- en energierovende klus. Zowel voor SKAR als voor de huurders. De kosten voor gas, water, licht en andere lasten die in het gebouw gemaakt worden moeten over de huurders verdeeld worden. Naast het werk dat verzet moet worden om alle gegevens te verwerken, geven afrekeningen regelmatig aanleiding tot vragen. Het kan lastig te begrijpen zijn hoe de eindafrekening tot stand komt – voor SKAR is een bijkomende moeilijkheid dat in de loop van de jaren verschillende vormen zijn ontstaan. En dat kan voor huurders best frustrerend zijn; niemand zit erop te wachten dat hij bij de afrekening bij moet betalen.

Hier willen we graag iets aan veranderen. Het afrekensysteem van de servicekosten zal in de komende twee jaar daarom worden vereenvoudigd. Zodat het zowel voor jullie als voor ons een stuk duidelijker en makkelijker wordt. Zodat je beter begrijpt hoe de afrekening tot stand komt en we beter grip krijgen op de naheffingen.

Wat gaat er veranderen?
In essentie komt het erop neer dat we zouden willen afstappen van de jaarlijkse afrekeningen. We hebben een goed beeld van wat er in een gebouw aan kosten gemaakt wordt. We hebben ook kunnen zien dat het merendeel van de kosten niet afhangt van individueel gebruik. Dat willen we voor huurders nu ook helder maken. We noemen dat voor het gemak de vaste kosten; die gaan verdeeld worden over het aantal vierkante meters dat gehuurd kan worden. Dat gebeurde feitelijk al, maar we gaan dat duidelijker op de afrekening zetten. Daarnaast zijn er de variabele kosten. Die zijn afhankelijk van wat je zelf gebruikt. In sommige panden, bijvoorbeeld de Koraalstraat, waar per atelier eigen elektrameters zijn, is dat variabele deel niet hoger van 13 procent. Dat maakt het al een stuk helderder, maar we hebben dan nog steeds een jaarlijkse afrekening per atelier.

Hoe zouden we nu tot een systeem komen waar de jaarlijkse afrekening niet meer als een schok komt? Dat kan als we ook de variabele kosten behandelen alsof ze vaste kosten zijn. Dan kunnen alle kosten berekend worden per vierkante meter, en als een vast bedrag in de maandelijkse komen. Is er nu aan het einde van het jaar minder verbruikt, dan wordt de m2 -prijs het jaar erop lager – is er meer verbruikt, dan wordt het hoger. Het systeem gaat uit van vertrouwen: ga verantwoordelijk met het gebruik om (fair use). Als ons dat lukt, dan hebben we in ieder geval geen afrekeningen meer. En de bonus is, de kosten die wij tot nu toe maken voor de afrekeningen, die hoeven we ook niet meer door te berekenen. Het wordt dus goedkoper.

Zover zijn we nog niet. Bovendien: jullie, als huurder, moeten het ook willen.

Met de eindafrekening van 2019 maken we alvast een stapje in deze richting. Alleen de variabele kosten worden nog individueel afgerekend. Vanaf 2020 gaan we pand voor pand kijken of we kunnen overstappen naar het niuwe systeem. In de tussentijd zullen we jullie over de voortgang van deze veranderingen blijven informeren via de nieuwsbrief, de website en in sommige gevallen via een bezoek aan jouw locatie. En natuurlijk horen we graag hoe jullie erin staan.