bekijk deze e-mail in je browser

Aankondiging verhoging voorschot energie

Beste huurders,

De wereld is in rep en roer. Dat levert veel onzekerheid op. November 2021 hebben we jullie in een nieuwsbrief al meegenomen over onze zorgen met betrekking tot de kosten van het energieverbruik, die gemiddeld veel sneller stijgen dan de inflatie die van invloed is op de huurprijzen. Dit betekent dat energie, met name warmte, een steeds groter aandeel neemt van de totale kosten voor een atelier.

Stijgende energielasten
De stijging van de energielasten is al een tijdje aan de gang en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert. Er wordt zelfs aangenomen dat we de piek nog niet bereikt hebben. Onze energieleveranciers hebben in de afgelopen maanden stevige prijsstijgingen doorgevoerd mede als reactie op de wereldwijde stijging van energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Termijnbedragen worden aangepast en het is nog onbekend hoe het na 1 juli verder gaat.

Hogere kosten
Dit betekent dat SKAR de afgelopen maanden twee tot driemaal hogere kosten aan energie heeft moeten voorschieten voor haar huurders dan in dezelfde periode vorig jaar. We geven op dit moment meer geld uit aan energie in de panden dan we aan voorschotten van jullie binnenkrijgen. Dat gaat nu zo snel, dat we genoodzaakt zijn om flinke aanpassingen te maken in de voorschotbedragen die jullie voor de servicekosten betalen.

SKAR werkt kostendekkend en kan het zich niet veroorloven om de flink hogere kosten nog langer voor te schieten. Normaal gesproken passen we eens per jaar de voorschotbedragen aan op basis van het verbruik. Nu zijn het de hogere energietarieven die een aanpassing per direct noodzakelijk maken.

Nieuwe voorschotten per 1 juni
De nieuwe voorschotten zullen per 1 juni 2022 ingaan. Bij een aantal huurders zijn de nieuwe voorschotbedragen al eerder ingegaan. We kunnen nu geen uitzonderingen maken, we zullen dit iedereen moeten doorberekenen.

Financiële impact
We realiseren ons dat de financiële impact hiervan voor jullie enorm groot is, zeker na de economisch zware coronajaren. We hopen met de nieuwe voorschotbedragen te voorkomen dat jullie bij de afrekening van dit jaar te maken krijgen met hele hoge bijbetalingen.

Gezien deze situatie moeten we de komende maanden heel voorzichtig zijn met onze onderhoudsbudgetten. Dit betekent dat we onderhoudsmeldingen op basis van urgentie en efficiëntie zullen afhandelen.

Welke actie kunnen we op korte termijn doen?
Het wordt zomer. We gaan in alle panden de temperatuur waarop de CV staat verlagen. We kunnen nog verder gaan door vanaf mei tot half oktober alle ketelinstallaties op de spaarstand te zetten. In sommige panden gebeurt dat al automatisch. In de panden waar dat nog niet gebeurt, is het van belang dat alle huurders hiermee akkoord gaan. Met deze actie hoopt SKAR haar eigen voorschotbedragen bij energieleveranciers te kunnen verlagen en leidt het tot energiebesparing in onze panden, wat ten goede komt aan de eindafrekening van 2022.

Vragen?
We begrijpen dat dit bericht mogelijk tot vragen leidt bij jullie. Het is voor ons echter lastig om alle individuele vragen direct te beantwoorden. We maken op dit moment een rondgang langs onze panden om onze ideeën over verduurzaming in de toekomst toe te lichten. Daarnaast kunnen we dan ook eventuele lopende vragen beantwoorden met betrekking tot energieverbruik en voorschotten servicekosten.

lees meer

BEZOEKADRES
Groothandelsgebouw
Zevende verdieping - C7.076
Stationsplein 45 - Rotterdam

POSTADRES
Postbus 1995
3000 BZ Rotterdam

TELEFOON
010 - 4127828 
(ma t/m vr - 9.00 tot 17.00)

FAX
010 - 4141511

Wil je veranderen hoe je deze e-mails ontvangt?
update je voorkeuren or schrijf je uit