bekijk deze e-mail in je browser

Coronanieuws 6 april / Corona news letter April 6

Beste huurder, dear tenant

Ik hoop dat het jullie goed gaat. Sinds de vorige nieuwsbrief weten we dat we in ieder geval tot mei intelligent afstand moeten houden. Het zal voor veel van jullie betekenen dat het werken er even niet gemakkelijker, zo niet onmogelijk door wordt.

We weten nu nog niet hoe lang de Coronamatregelen gaan duren. We weten ook niet hoe lang het duurt voordat de ondersteuning vanuit Rijk en gemeente daadwerkelijk lucht bieden. Of zelfs hoe lang het duurt voor alles weer draait, en opdrachten binnenkomen. Dat is bij elkaar behoorlijk veel onzekerheid, dat snap ik.

We proberen jullie op de hoogte te houden van wat er aan regelingen komt. Op de websites hieronder kan je volgen wat er gebeurt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/cultuur
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
https://coronaregelingen.nl

Inmiddels zijn de eerste opdrachtbevestigingen verstuurd. Het is mooi om te zien dat veel van jullie ook voor anderen willen werken, zelfs voor anderen die ze niet kennen. Mocht je niet zelf in staat zijn het werk te verrichten, en kan je ook niet zomaar een beroep doen op een ander, laat het ons dan weten – we verbinden graag de vraag en aanbod hiervoor. Dat kan je doen door ons een e-mail erover te sturen.

Mocht je toch in de problemen komen, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten. We kunnen dan samen bekijken of bijvoorbeeld een betalingsregeling een oplossing kan zijn. We vragen je in ieder geval om niet zomaar te stoppen met het betalen van huur.

En dan onze bereikbaarheid. We streven ernaar om dagelijks telefonisch bereikbaar te zijn tussen 10 en 14 uur. En dat lukt tot nu toe. Op het kantoor ontvangen we alleen nog diegenen die bv een sleutel nodig hebben, of iets moeten afgeven. En velen van jullie weten ons via de mail goed te bereiken. Toch kan het zijn dat je ons niet bereikt of dat e-mail niet lukt. Daarom hebben we voor deze periode het mogelijk gemaakt dat je ons via Whatsapp bereikt. We zullen de berichten meermalen per dag aflezen.

Veel sterkte,

Olof van de Wal

 

Dear tenant,
I hope you are doing well. Since last week, we know that the policy of keeping intelligent distance has been prolonged until at least until May. For most of you this means, working isn’t getting any easier, if not impossible.

As of now, we don’t know just how long the Corona measures will last. Nor how long it will take before the support from central government and the municipality actually kicks in. Or even, how long it takes for society to start up again. That is quite a lot of uncertainty, I understand.

We try to keep you informed of the upcoming arrangements. You can follow what happens on the websites below (in Dutch, I’m afraid):

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veel asked-vragen-per-onderwerp/cultuur
https://www.rotterdam.nl/vrij-tijd/kunst-en-cultuur/
https://coronaregelingen.nl

If you do run into difficulties paying the rent, let us know as soon as possible. We can together find out whether, for example, a payment arrangement can be a solution. Or maybe you can join the ‘aid in Corona times project’. In any case, we ask you not to just stop paying rent.

And then our accessibility. We strive to be available by phone daily between 10 am and 2 pm. And that has been successful so far. At the office we only receive those who need a key or who have to hand something over. And many of you know how to reach us through email.
Should you, however, have difficulties reaching us, we have made it possible for you to reach us via Whatsapp .

Keep well, keep safe,

Best, Olof van de Wal

lees meer

BEZOEKADRES
Groothandelsgebouw
Zevende verdieping - C7.076
Stationsplein 45 - Rotterdam

POSTADRES
Postbus 1995
3000 BZ Rotterdam

TELEFOON
010 - 4127828 
(ma t/m vr - 9.00 tot 17.00)

FAX
010 - 4141511

Wil je veranderen hoe je deze e-mails ontvangt?
update je voorkeuren or schrijf je uit