bekijk deze e-mail in je browser

Coronanieuws 14 april / Corona news letter April 14

Beste huurder, dear tenant

Nu, na weken van lockdown, hoor ik steeds vaker hoe mensen zich wapenen tegen de gevolgen van de coronacrisis. Niet het minst kunstenaars en creatieven in Rotterdam. Terwijl de aandacht terecht uitgaat naar de zorg, en we nieuwe inzichten krijgen in ons collectieve gedrag, zie ik parels voorbijkomen, initiatieven en projecten die veerkracht aan innovatie koppelen. Ook corona kan de creativiteit niet stoppen, blijkt maar weer.

Dat is bemoedigend, en het wordt tijd daar aandacht aan te besteden. Dat gaan we de komende weken doen. Esther Muñoz Grootveld van De Wasserij zal het spits afbijten, met haar blog.

En: de minister van Cultuur (Van Engelshoven) heeft zojuist laten weten dat ze oplossingen zoekt voor de culturele sector, en dat ze die niet zoekt binnen het cultuurbudget; ook dat is, vooralsnog, bemoedigend.

Allereerst even de informatie: op de websites hieronder is te vinden wat Rijk, gemeente en anderen doen.
rijksoverheid
Gemeente Rotterdam
https://coronaregelingen.nl

en kijk ook hier:
voordekunst
solidariteitsfonds ECF

lees meer

Over emergency suits en onze graduate service

Het afgelopen jaar fietste ik bijna iedere dag naar De Wasserij, een plek waar ik samen met SKAR bouw aan een community van innovatieve mode-ondernemers. Vanwege de Covid-19 situatie werk ik nu vooral vanuit huis. Ik heb genoeg rust en ruimte, maar toch is het niet altijd even makkelijk. Net als de andere leden van…

lees meer

Wat kan helpen?

Het is nog steeds mogelijk je in te schrijven voor ons project om je huur te betalen via het doen van een klus. Kan je zelf de klus niet uitvoeren, maar heb je het nodig, laat ons dat dan ook weten. Er zijn ook mensen die voor anderen willen klussen.

Wordt het betalen van de huur een probleem, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten. We kunnen dan samen bekijken of bijvoorbeeld een betalingsregeling een oplossing kan zijn. We vragen je in ieder geval om niet zomaar te stoppen met het betalen van huur.

We streven ernaar om dagelijks telefonisch bereikbaar te zijn tussen 10 en 14 uur. En dat lukt tot nu toe. Op het kantoor ontvangen we alleen nog diegenen die bv een sleutel nodig hebben, of iets moeten afgeven. En velen van jullie weten ons via de mail goed te bereiken. Toch kan het zijn dat je ons niet bereikt of dat e-mail niet lukt. Daarom hebben we voor deze periode het mogelijk gemaakt dat je ons via Whatsapp bereikt. We zullen de berichten meermalen per dag aflezen.

lees meer

Corona doesn't kill creativity

Dear tenant,
Despite all the hardships, people are increasingly arming themselves against the consequences of the corona crisis; not the least artists and creatives in Rotterdam. While attention is rightly focused on care, and we gain new insights into our collective behavior, I see pearls passing by, initiatives and projects that connect resilience with innovation. It is time to also pay attention to this; we will do that in the coming weeks. Esther Muñoz Grootveld of De Wasserij will kick things off with her blog.

First of all, the websites below may help you find information:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/cultuur
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
https://coronaregelingen.nl

and these:
voordekunst
solidariteitsfonds ECF

lees meer

on emergency suits and our graduate service

Last year I went almost every day to De Wasserij, where I am working with SKAR in building a community of innovative fashion entrepreneurs. Because of the Covid-19 situation, all I can do now is work from home. I have ample rest and space, sure, but it is not always easy. Like the other members…

lees meer

BEZOEKADRES
Groothandelsgebouw
Zevende verdieping - C7.076
Stationsplein 45 - Rotterdam

POSTADRES
Postbus 1995
3000 BZ Rotterdam

TELEFOON
010 - 4127828 
(ma t/m vr - 9.00 tot 17.00)

FAX
010 - 4141511

Wil je veranderen hoe je deze e-mails ontvangt?
update je voorkeuren or schrijf je uit