bekijk deze e-mail in je browser

Huurindexatie voor 2022

Beste huurder,

Voor de zomer brachten we jullie al op de hoogte van de inflatiecorrectie (ook wel indexatie) voor dit jaar. Ieder jaar wordt de huur aangepast aan het inflatieniveau. Dat gebeurt om de kosten voor de panden te kunnen blijven betalen – die prijzen stijgen immers ook. In de afgelopen jaren is de inflatie zeer laag geweest, vaak tussen de 1 en 2 procent.

Dit jaar is een uitzonderlijk jaar. De inflatie van afgelopen maand was 12,0 procent, in juli was die ruim 10 procent. Voor ons is het beleid van de gemeente Rotterdam maatgevend, aangezien een groot deel van de kosten die we maken naar de gemeente gaat. We hebben de gemeente al in april opgeroepen om in dit jaar, waarin alles al lastiger wordt en iedereen nog opkrabbelt na corona, een uitzondering te maken en een lagere inflatiecorrectie toe te passen. Helaas lukt het ook de gemeente niet om dit te doen. Zij houdt vast aan een correctie van 9,7 procent, per 1 juli 2022, dus met terugwerkende kracht.

SKAR ontkomt daarmee niet aan het doorvoeren van een inflatiecorrectie in de huren. Maar we hebben wel besloten om die niet volledig toe te passen. We zullen daarom eenmalig afwijken van de jaarlijkse inflatiecorrectie, door een maatschappelijke korting door te voeren van 3,5%. Dit betekent dat we de huur zullen indexeren op 6,2% per 1 oktober 2022 en niet met terugwerkende kracht.

Dit is een keuze met als gevolg dat we minder te besteden hebben. Alle overige kosten stijgen immers door. Dit betekent dat we jullie vaker zullen vragen sommige meldingen die door jullie zelf op te lossen zijn, zelf op te pakken. Daarnaast zullen we bepaalde investeringen minder snel kunnen uitvoeren.

Met deze keuze hopen we jullie echter tegemoet te komen in deze financieel lastige tijden.

 

Vriendelijke groet,

Olof van de Wal

 

Foto: Hildegardisstraat 15, Frank Hanswijk

lees meer

BEZOEKADRES
Groothandelsgebouw
Zevende verdieping - C7.076
Stationsplein 45 - Rotterdam

POSTADRES
Postbus 1995
3000 BZ Rotterdam

TELEFOON
010 - 4127828 
(ma t/m vr - 9.00 tot 17.00)

FAX
010 - 4141511

Wil je veranderen hoe je deze e-mails ontvangt?
update je voorkeuren or schrijf je uit