bekijk deze e-mail in je browser

Corona en huur

Beste huurder van SKAR,

De pandemie die door het coronavirus is veroorzaakt hakt er bij iedereen stevig in. De maatregelen die genomen zijn, de zorgen over je eigen gezondheid dan wel die van anderen zetten alles stevig op zijn kop. En daar komt nog behoorlijk veel financiële onzekerheid bij. Voor velen een zorg die je er niet ook nog eens bij kunt hebben.

We begrijpen dat. Veel huurders van SKAR zien hun inkomsten teruglopen, soms zelfs helemaal stilvallen. Sommigen hebben wellicht nog een buffer, anderen niet. We zien niet graag dat jullie door deze tegenvaller een grote schuldenlast opbouwen.

Wat kan SKAR doen?
Allereerst willen wij de komende twee maanden iedereen de nodige ruimte geven; herinneringen zullen wel verstuurd worden, maar daar houden we het dan even op.

Sommigen vragen of we huurvermindering kunnen toepassen, of misschien zelfs huur kunnen kwijtschelden. Ik ben bang dat dat niet gaat lukken. SKAR heeft zelf – omdat we als stichting geen winst maken – geen ruimte om een of twee maanden huurinkomsten te missen. Wel kunnen we iets anders doen.

Waar denken we aan
Een aantal van onze panden heeft onderhoud nodig. Dat onderhoud zouden we normaal gesproken bij een aannemer in opdracht geven. Een deel van dat werk zal echt door een professioneel bedrijf gedaan moeten worden, maar we hebben berekend dat het mogelijk is om een zeer groot deel daarvan anders te organiseren. Denk aan eenvoudig schilder- of timmerwerk.
Het idee is nu, om die huurders die door de coronacrisis getroffen worden en hun huur niet kunnen voldoen, een deel van die klussen te laten uitvoeren, tegen een tarief dat vergelijkbaar is met dat van de aannemer. Je krijgt dan een klus waarvan de opbrengst van je werkzaamheden voor jou gelijk staat aan één, maximaal twee maanden aan huur en dat wordt daarmee verrekend.

Ook voor een ander
Dat is natuurlijk – zou je kunnen denken – leuk voor degene die dat werk kan doen, maar stel nou dat je niet in staat bent dergelijke werkzaamheden te doen, om welke reden dan ook?  Daar hebben we ook aan gedacht. We willen we het  mogelijk maken dat huurders dit voor andere huurders doen. Je kunt dus wat van jouw uren schenken aan een ander die daarmee via jou financieel ontlast kan worden.

Dat is het plan – we gaan nu kijken of het gaat lukken. Daarover hoor je volgende week meer.

Verder is het goed om te weten dat ook de Gemeente Rotterdam en stichting Droom en Daad proberen de problemen enigszins dragelijk te houden.

Voor nu, veel sterkte.

Olof van de Wal

lees meer

BEZOEKADRES
Groothandelsgebouw
Zevende verdieping - C7.076
Stationsplein 45 - Rotterdam

POSTADRES
Postbus 1995
3000 BZ Rotterdam

TELEFOON
010 - 4127828 
(ma t/m vr - 9.00 tot 17.00)

FAX
010 - 4141511

Wil je veranderen hoe je deze e-mails ontvangt?
update je voorkeuren or schrijf je uit