Menu Sluit
EN

BTW en de (Nieuwe) Kleine Ondernemers regeling

De standaard BTW-regeling

Als ondernemer breng je BTW in rekening bij de klant, of de klant nu een dienst van je afneemt of een kunstwerk. Die BTW moet je afdragen aan de belastingdienst. Zelf betaal je BTW over producten die je nodig hebt om je werk te kunnen doen. De BTW die je zelf betaalt heet voorbelasting. Deze BTW kan je, onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de BTW die je verschuldigd bent over je omzet. Dat is de standaard BTW-regeling. Aan deze regeling verandert niets.

De huidige Kleine Ondernemersregeling
De huidige Kleine Ondernemersregeling wordt interessant als het bedrag dat je uiteindelijk aan de belastingdienst zou moeten betalen lager is dan € 1.345. In dat geval hoef je namelijk niets af te dragen. Is het bedrag tussen de € 1.345 en € 1.883, dan betaal je een deel van dat bedrag. Deze regeling verdwijnt per 1 januari 2020.

De Nieuwe Kleine Ondernemersregeling
Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt dus de huidige Kleine Ondernemersregeling. Daarvoor in de plaats komt een Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting. Bij deze nieuwe KOR gaat de belastingdienst uit van je jaaromzet. Bij een jaaromzet onder de € 20.000 (exclusief BTW) kan je een BTW-vrijstelling krijgen. En dat is het.

Een BTW-vrijstelling betekent dat je geen BTW-facturen meer hoeft uit schrijven en ook geen BTW-aangifte meer hoeft te doen, dus geen BTW meer hoeft te rekenen over je verkopen. Het betekent natuurlijk ook dat je geen BTW meer kan terugvragen. 
Een ander punt waar je rekening mee moet houden is de huur van je atelier. Die huurkosten kunnen zonder BTW duurder uitvallen, ongeveer 10%. SKAR kan de BTW op bijvoorbeeld het onderhoud van zo’n vrijgesteld atelier niet meer terugvragen van de belasting. SKAR werkt op kostprijs-basis en hanteert graag de SKAR-norm, maar de extra kosten die een vrijgesteld atelier met zich meebrengen moeten helaas doorberekend worden.

De Kleine Ondernemersregeling verdwijnt dus. De nieuwe Kleine Ondernemersregeling is niet verplicht en zal niet voor iedereen altijd gunstig of ongunstig uitpakken, ook al is je omzet lager dan € 20.000. Of je wel of niet mee wilt doen hangt van je persoonlijke situatie af en moet je zelf goed uitzoeken, bijvoorbeeld op de site van de belastingdienst:

info nieuwe kleine ondernemersregeling