Menu Sluit
EN

Klankbordgroep

Met huurders ideeën uitwisselen over de ontwikkelingen van SKAR

Sinds mei 2021 heeft SKAR een klankbordgroep. Na gesprekken met huurders uit verschillende panden is het initiatief hiervoor ontstaan en SKAR heeft dit omarmd. Zeker nu SKAR is het goed om elkaar frequent op de hoogte te brengen van wat er speelt.

Inmiddels is de groep opgestart en vier maal bij elkaar gekomen. Als het even lukt spreken we fysiek op een locatie af. En anders maken we gebruik van een online platform als Zoom. Vanaf 2022 zal de klankbordgroep gemiddeld vier maal per jaar bijeenkomen.

Wie zijn er uitgenodigd?
We streven ernaar dat er per pand één persoon aanschuift – wie dat is laten we aan de huurders over. Wel is het handig om je vooraf aan te melden. Dat kan via email. Van iedere bijeenkomst worden notulen gemaakt. De notulen worden aan de aanwezige deelnemers gestuurd met de vraag om die binnen het pand te verspreiden. Maar ze zijn ook online in te zien.

Notulen
In de eerste bijeenkosten vonden gesprekken plaats over onder meer de verrekeningsmethode van de servicekosten. Wil jij hier inzage in? De notulen kan je hier vinden:

19 mei 2021
17 juni 2021
15 juli 2021
16 september 2021

Wil je met ons andere ideeën uitwisselen en/of heb je vragen over de ontwikkelingen van SKAR, meld je dan nu aan voor de eerstvolgende klankbordbijeenkomst door ons een email te sturen.