Menu Sluit
EN

Servicekosten bij SKAR

Op deze pagina vind je informatie over de servicekosten bij SKAR.

Elke donderdag* tussen 10:00 en 12:00 is er een (telefonisch) spreekuur voor huurders met vragen over servicekosten. Bel hiervoor naar 010 412 78 28 of kom langs het SKAR-kantoor. Het is niet nodig om een afspraak te maken.
(*)m.u.v. feestdagen.

I Algemene vragen

Wat valt er onder de servicekosten?
Het principe is, dat iedereen die een ruimte huurt, naast de huur ook servicekosten betaalt. Het maakt hierbij niet uit of het een werkruimte of een bergruimte is. Servicekosten zijn, kort gezegd, de kosten die SKAR ieder jaar maakt om wat je huurt te kunnen laten functioneren, variërend van gas en licht tot gemeentelijke belastingen. Deze kosten worden doorberekend aan de huurder. Dat gebeurt via een maandelijks voorschot, dat per jaar wordt afgerekend.

In de loop der jaren zijn er tussen panden verschillen ontstaan in wat er in rekening gebracht wordt, dus ook wat er doorbelast wordt. Over het algemeen zijn de meest voorkomende servicekosten:

  1. De levering, meting en transport van energie, waaronder vastrecht warmte en elektriciteit en verbruik;
  2. Water;
  3. Onroerendezaakbelasting (gebruikersdeel) en overige heffingen;
  4. Afvalverwijdering;
  5. Administratiekosten;
  6. Doorbelasting kosten van SKAR op rekening van de huurder.

Onderhoud in het atelier, schoonmaak- en internetkosten vallen niet onder de servicekosten van SKAR. Het kan zijn dat die wel via SKAR verlopen en worden doorberekend, maar dat zijn dan afspraken per pand.

Vaste en variabele kosten
Een deel van de servicekosten hangt af van  hoeveel er verbruikt wordt, een deel ook niet, dat wordt sowieso in rekening gebracht. Je kan daarom ook spreken van variabele en vaste kosten.
Variabele kosten zijn afhankelijk van verbruik. Dat zijn voornamelijk gas, elektriciteit en water.
Vaste kosten zijn gebaseerd op het recht om iets te gebruiken, bijvoorbeeld gemeentelijke en regionale belastingen en heffingen, maar bijvoorbeeld ook vastrechtskosten voor de aansluiting van gas en elektriciteit.

Individuele en algemene kosten
In een aantal panden is een onderscheid tussen individuele en algemene kosten. Dat zijn de panden met eigen warmtemeters en tussenmeters voor de warmte en elektriciteit per atelier. De individuele kosten worden direct aan de huurder doorberekend; wat dan aan kosten overblijft zijn de algemene kosten. En die worden over alle huurders verdeeld. De algemene kosten zijn dus niet de kosten voor de algemene ruimten als de gang of het toilet.

Hoe hoog zijn de servicekosten bij SKAR?
De hoogte van de servicekosten verschilt per gebouw: in het ene gebouw wordt meer gestookt dan het andere, worden hogere heffingen opgelegd dan het andere en ga zo maar door. In de meeste panden van SKAR is de hoogte afhankelijk van de kosten die iedereen doorberekend krijgt en van het eigen gebruik. Voor het algemene deel maakt het uit hoe groot je atelier en/of overige gehuurde ruimte is. Gemiddeld kun je, in 2022, uitgaan van een bedrag van €25 per vierkante meter per jaar – dat is overigens afhankelijk van prijsontwikkelingen waar wij geen vat op hebben.

Hoe ze aan huurders doorberekend worden, verschilt nogal eens – dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Dat maakt de berekening van de servicekosten ingewikkeld, zeker nu SKAR zelf ook gegroeid is. Vanaf 2022 geldt voor de panden waar huurders per atelier eigen meters hebben dezelfde rekenwijze.
Bekijk hier een rekenvoorbeeld.

Betaal ik ook servicekosten voor mijn berging?
Ja, over alle ruimtes bij SKAR zijn servicekosten verschuldigd, dus ook over de huur van een opslagruimte of berging. Het kan overigens wel zijn dat het voorschot op € 0 staat. Dat betekent niet dat in de toekomst geen kosten doorberekend zullen worden.

Wordt er btw gerekend over servicekosten?
Ja, over de doorbelasting van de servicekosten wordt btw berekend. Dat is wettelijk zo geregeld. Dat gaat over het nettobedrag dat SKAR moet doorberekenen, tegen een tarief van 21%.

Gaan de servicekosten stijgen?
Ja, de kosten gaan stijgen. Afgelopen jaren zijn ze drie tot soms wel vier keer zo snel gestegen dan de inflatie. En er is geen aanleiding om te denken dat dit zal veranderen. Het heeft voor het overgrote merendeel te maken met de stijging van energielasten, met name gas.

Momenteel is er sprake van een hele hoge gasprijs, waar SKAR ook last van heeft. Leveranciers hebben stevige prijsstijgingen doorgevoerd. Daarom heeft SKAR uit voorzorg de voorschotbedragen die huurders betalen voor de servicekosten verhoogd om hele hoge bijbetalingen bij de afrekening van dit jaar te vermijden. We zullen wel proberen om in de toekomst daar minder van afhankelijk te zijn.