Menu Sluit
EN

Coulanceregeling mogelijk voor alle SKAR panden

Bekijk de voorwaarden en meld je aan voor mogelijk kwijtschelden van huur

Nu Nederland langzaam weer opent, en de beperkingen als gevolg van Corona een voor een verdwijnen, kan er weer ‘normaal’ gewerkt worden. Hoe optimistisch dat ook klinkt, opnieuw opstarten kan knap lastig zijn als je geen financiële reserves meer hebt. Ik ben daarom blij dat we met de gemeente Rotterdam een coulanceregeling hebben kunnen maken. Deze houdt in dat onze huurders een deel van de huur die je vorig jaar betaald hebt kwijtgescholden kan krijgen als je omzetverlies hebt geleden (minimaal 30% sinds 2019).

De gemeente heeft al een ‘coulanceregeling’ voor instellingen die rechtstreeks bij haar huurden. Die houdt in dat, als je kan laten zien dat je in je inkomen last hebt gehad van de coronacrisis, een deel van je huur kwijtgescholden kan worden. Die regeling geldt vanaf nu ook voor huurders van SKAR. Omdat je als kunstenaar of maker tot de economisch meest kwetsbare groep in de culturele sector hoort, en de coulanceregeling er voor een belangrijk deel voor die sector is, hebben we met de gemeente hier een afspraak over kunnen maken. In onze regeling volgen we de gemeente Rotterdam.

Wij zijn heel blij met de ruimhartigheid van de gemeente, die wat mij betreft duidelijk maakt dat de gemeente de kunstenaars en makers goed in het oog heeft en hen op waarde weet te schatten.

Hoe werkt het?

  • Allereerst, het gaat over de periode maart 2020 tot april 2021. Dat betekent dat je die hele periode ook gehuurd moet hebben (dus je huurcontract is voor 1 maart 2020 afgesloten).
  • Daarnaast zijn er andere voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat je kan aantonen dat te tenminste 30% minder omzet gedraaid hebt dan in het jaar ervoor; bij voorkeur vergelijk je de maanden, bv april 2020 met april 2019. Je kan deze voorwaarden nalezen in de meegestuurde documenten.
  • SKAR is het loket. Stuur dus niets aan de gemeente, die gaan daar niets mee doen. Op onze website staat op deze link (skar-ateliers.nl/coulance) het formulier dat je kunt invullen. Je zal gevraagd worden inkomensgegevens aan te leveren. Die willen wij niet zien, maar ze zijn wel nodig voor de beoordeling. We vragen je die in een gesloten envelop, voorzien van naam, atelier dat je huurt en debiteurennummer, bij ons te bezorgen.
  • Stuur alles op voor donderdag 22 juli. Dan kunnen wij het nog op tijd bij de gemeente krijgen.
  • Je aanmelding zal door een extern bureau beoordeeld worden. Van hen horen we of je in aanmerking komt voor coulance, en voor welk percentage dat zal zijn.
  • Wij zullen dat dan met je verrekenen, door de huur te crediteren (of in mindering te brengen op je schuld). Let wel, het gaat alleen om de huur, niet om de overige kosten. Je zal daarom een ander bedrag zien dan je op je factuur hebt staan – daarin staan minimaal ook de voorschotten voor de servicekosten.
  • Heb je vragen? Veel kan je vinden op https://www.rotterdam.nl/loket/huurkwijtschelding/; maar gebruik dit adres niet om je aanvraag in te zenden (wij zijn immers het loket).

We zullen proberen het van ons uit zo snel mogelijk te regelen. Hou er wel rekening mee dat we een kleine organisatie zijn, die dit erbij moet doen. Als je aanspraak maakt op coulance, zorg er dan voor dat je alles volledig inlevert – dat helpt in ieder geval in de afwikkeling ervan. Gaat alles goed, dan horen we eind augustus hoe over je aanmelding besloten is.

Voor nu hoop ik dat je hiermee geholpen bent. Heb je vragen, stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Olof van de Wal