Menu Sluit
EN

De nieuwe communicatiestrategie van SKAR

De strategie richt zich erop onze activiteiten veel zichtbaarder te maken

Binnen SKAR gebeuren prachtige dingen. Door huurders, met huurders, met de buurt en de stad. Wij vinden dat al die activiteiten veel zichtbaarder mogen worden. Daarom hebben we onze communicatiestrategie gewijzigd. We delen graag met jullie wat we gaan veranderen en wat onze plannen zijn voor de toekomst.

Bij onze strategie stond 1 vraag centraal: waarom doet SKAR wat het doet? Waarom verhuren wij werkruimten aan kunstenaars en de creatieve sector tegen betaalbare prijzen? Dat doen we niet om panden te vullen, als een soort leegstandsbeheerder. Wij doen dat omdat wij geloven dat kunstenaars en creatief ondernemers belangrijk zijn voor de stad, dat zij meerwaarde bieden. En om hun werk te kunnen doen, moeten zij betaalbare werkruimten hebben. Onze taak is dus om werkruimten beschikbaar te stellen. Maar die werkruimten zijn een middel om een ander doel te bereiken: kunstenaars en creatief ondernemers helpen om goed of succesvol te zijn in wat zij doen. Tegelijkertijd helpen wij de stad vooruit door bijzondere mensen verspreid over Rotterdam in panden te hebben en zo de stad meer kleur, karakter en waarde te geven.

Verbinder in de stad
Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat leegstaande panden naar de creatieve sector gaan. Rotterdam is simpelweg te populair geworden. Dat betekent dat we des te meer moeten laten zien wat we doen en wat we betekenen voor de stad en de buurten. Natuurlijk heb je als huurder het volste recht om je volledig op je werk te richten en niet deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Maar als organisatie zullen wij wel steeds meer laten zien en zullen we waar mogelijk de verbinding zoeken met stad en buurt. En het gaat niet alleen om laten zien. Ook zullen wij steeds zoeken naar nieuwe vormen en inzetten op innovatieve projecten, in constructieve samenwerking met alle partijen. Wij zien onszelf als verbinder, netwerker, een organisatie die pand, creatieve sector en stad verbindt. Wij faciliteren de ambitie van kunstenaars om hun beste werk te maken. En wij geloven erin dat dit voor alle betrokken partijen van waarde is.

Elkaar ontmoeten
In interviews met huurders rond de herziende strategie kwam ook naar voren dat ze behoefte hebben aan meer contact met elkaar. Veel mensen kennen elkaar niet, of nauwelijks, zelfs al zitten ze in hetzelfde gebouw. En dat is jammer: samen vormen we een zee van kennis, ervaringen en verhalen. We gaan daarom bijeenkomsten organiseren. Deze zullen altijd een inhoudelijk karakter hebben, maar tegelijkertijd als doel hebben om elkaar te ontmoeten.

Concrete plannen
Concreet gaan we de komende periode de volgende activiteiten ontwikkelen:
Nieuwe huisstijl. Ontwerper Meinhard Spoor heeft voor ons een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Dit SKAR Journaal is in die huisstijl. Later volgen ook de site en al onze andere uitingen, van briefpapier tot naamplaten op de gebouwen.

Nieuwe website. Begin volgend jaar lanceren we onze nieuwe site. Hierop kun je als huurder reparatieverzoeken indienen, onderhoud@skar-ateliers.nl maar ook een verzoek om een andere werkruimte. Je vindt op de site een overzicht van alle SKAR-gebouwen en welke huurders daar in zitten (vermelding op de site is overigens op vrijwillige basis).
In een volgende fase willen we de website verder verrijken. We gaan dan onder meer persoonlijke pagina’s creëren. Hierin kun je snel zaken regelen, zoals persoonlijke gegevens wijzigen, of een nabetaling doen.
Online nieuwsbrief. Wanneer we de nieuwe site lanceren, starten we ook met een online nieuwsbrief. Die ontvang je dan in je mailbox. In de nieuwsbrief vind je nieuws, interviews en ruimte voor discussie. De introductie van de online nieuwsbrief betekent ook dat dit gedrukte SKAR Journaal komt te vervallen.
SKAR Talks. We gaan meer activiteiten organiseren voor het SKAR-netwerk. Omdat we van elkaar kunnen leren en we ideeën kunnen uitwisselen. Natuurlijk is het ook gewoon leuk om elkaar te ontmoeten. Een van de activiteiten is de SKAR Talks. Tijdens de SKAR Talks laten we mensen aan het woord die een bijzonder, inspirerend verhaal hebben.
SKAR & innovatie. We gaan meer gebouwen themagericht inrichten. We willen bijvoorbeeld een gebouw inrichten rond mode, een gebouw rond literatuur en een gebouw rond bijvoorbeeld beeldhouwen. Een ander interessant project is SKARLokaal, werkruimtes in een school, met de mogelijkheid om samen met de kinderen projecten in te richten.
Zichtbaarheid. Als SKAR willen we vaker de publiciteit opzoeken om aan de stad te laten zien wat er allemaal voor bijzonders gebeurt in de stad. Je zult ons dus vaker in het nieuws zien. De berichten delen we op Facebook.
Wachtlijst. Voorheen was het zo dat we het principe ‘wie het eerst die het eerst maalt’ hanteren. Dat principe laten we gedeeltelijk los, omdat we nu veel meer ‘matchmaking’ doen. We zoeken de juiste personen bij het gebouw en de juiste werkruimte voor een persoon. Dit betekent dat we bij elke ruimte die vrijkomt kijken wie daar het best bij past. Hierdoor kan iemand soms juist langer of juist korter op de wachtlijst staan. Uitgangspunt is dat we wel heel hard ons best doen om de juiste ruimte te vinden voor iemand.