Menu Sluit
EN

Zelf aangebrachte veranderingen

Als je iets wilt aanpassen in het atelier kan dat vaak, maar niet altijd. Je hebt in ieder geval schriftelijke toestemming en medewerking van SKAR nodig voordat er iets mag worden veranderd. Voorkom dus problemen en overleg altijd vooraf met SKAR als je iets wilt veranderen. Het onderhoud van zelf aangebrachte veranderingen komt altijd voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor zelf aangebrachte veranderingen die zijn overgenomen van de vorige huurder. Als je een atelier accepteert inclusief een door een vorige huurder aangebrachte verandering, bijvoorbeeld een vide dat in een atelier is gebouwd, is onderhoud hiervan altijd voor jouw rekening. Ook neem je de plicht over van de vorige huurder om het aangebrachte te verwijderen als een volgende huurder hiervan geen gebruik wenst te maken.