Menu Sluit
EN

Informatie over huur met BTW

SKAR verhuurt bij voorkeur ateliers met BTW. Als huurder van SKAR ben je op je professionaliteit geselecteerd, wat inhoudt dat je als ondernemer het atelier huurt. En (hoogstwaarschijnlijk) BTW kan verrekenen. Op die manier kunnen wij de kosten voor de kunstenaars zo laag mogelijk houden. We kunnen dan immers de BTW die wij moeten betalen over onderhoud en investeringen aan de gebouwen verrekenen. Als we dat niet kunnen doen, moeten we die kosten uiteindelijk doorberekenen aan onze huurders.

Maar, BTW-belast verhuren is niet vanzelfsprekend. Voor degene die een ruimte huurt is het goed om te weten dat het al dan niet verrekenen van BTW iets is wat huurder en verhuurder samen besluiten. Dat gebeurt bij het aangaan van het contract. Je kunt er dus voor kiezen om met of zonder BTW te huren.

Indien je als huurder met een verhuurder een contract hebt afgesloten met BTW belaste huur, dien je te voldoen aan de eis dat je (huurder) bij de belastingdienst bekend staat als ondernemer en je de BTW over de huur van het pand voor minimaal 90% kan aftrekken als voorbelasting. Als je hieraan niet meer kan voldoen, dan moet je dit aan de verhuurder (SKAR) melden – dat is een plicht. Het recht om BTW te verrekenen over de huur valt dan namelijk weg – de verhuurder mag je geen BTW meer in rekening brengen en de huurder mag dat niet meer verrekenen.

Als het recht op belaste verhuur vervalt, dan wordt de aan de huurder in rekening gebrachte BTW als onterecht beschouwd, en door verhuurder afgetrokken BTW kan dan ook als onterecht worden beschouwd.

En dan is het afhankelijk van het contract dat je hebt gesloten wat de gevolgen zijn. De verhuurder, in dit geval SKAR, kan de BTW die zij betaalt niet meer volledig terugvragen. Dat brengt kosten met zich mee. Die moeten doorberekend kunnen worden. Dat gebeurt op basis van een bepaling in het contract, dat zegt dat de huurder in dat geval dan naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan de verhuurder verschuldigd is. Dit is een bedrag ter compensatie van het nadeel dat verhuurder ondervindt omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. Dat bedrag kan oplopen tot het BTW-percentage. Het is geen huurverhoging, maar het zorgt er wel voor dat je kosten hoger worden. Maar het kan ook zijn dat in het contract staat dat als je niet meer mag huren met BTW, dit een reden kan zijn om het huurcontract te beëindigen. Vooral in gebouwen waar heel veel in is geïnvesteerd zal dit het geval kunnen zijn. In die gebouwen zal SKAR namelijk gedurende tien jaar BTW-belast moeten verhuren, anders wordt alsnog de BTW over de investeringen op SKAR verhaald. Kan SKAR de kosten voor de BTW niet meer volledig terugvragen, dan kan dat in het uiterste geval betekenen dat de huren omhoog moeten. Maar dat wil SKAR als het even kan voorkomen.

Voor meer informatie kan je kijken op de site van de Belastingdienst.

Zit je in de Kleine Ondernemersregeling, dan kan je hier informatie vinden.