Menu Sluit
EN

huur niet betalen

Ik kan de huur niet betalen
Soms lukt het even niet om de huur op tijd te betalen. Als dat het geval is, neem dan zo snel mogelijk – in ieder geval binnen een week na het verstrijken van de termijn – contact met ons op, bij voorkeur via de e-mail. Dan kunnen we samen bekijken hoe we het kunnen oplossen. We zouden bijvoorbeeld kunnen kijken naar een betalingsregeling.

Als de achterstand langer dan een maand duurt, of oploopt, dan zullen we de incassoprocedure opstarten. Dat betekent dat we herinneringen sturen, met het verzoek de huur te betalen. Dat doen we per e-mail. Loopt de achterstand erg op, dan nodigen we je uit om bij ons langs te komen – dan is een oplossing snel nodig. Maar in het uiterste geval kan dat betekenen dat we het contract moeten laten ontbinden. Dat hebben we liever niet, uiteraard – dus neem zo snel mogelijk contact op en hou ons op de hoogte.

Ik wil de huur niet betalen
Het kan wel eens voorkomen dat je ontevreden bent met SKAR. Dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Dat lukt niet altijd. Is dan het niet betalen van de huur een manier om iets gedaan te krijgen?

Nee.

Huren is een contractuele afspraak tussen huurder en verhuurder. Als huurder maak je gebruik van een ruimte, en daar betaal je voor. De huur is een brengplicht, en moet maandelijks voldaan worden. Betaal je niet, dan loop je huurachterstand op, en ben je, zoals dat heet, in verzuim. Weiger je te betalen, dan kan de verhuurder je in gebreke stellen, en uiteindelijk kan dat leiden tot het laten ontbinden van het contract. En het alsnog innen van de achterstallige huur.