Menu Sluit
EN

De SKAR-tuinen: van tegels naar groene oases

Mooie plekken die vragen om invulling

De meeste atelierpanden van SKAR zijn omgeven door betegelde schoolpleinen. Mooie plekken die vragen om invulling. Maar waarvoor, begrijpelijk, vaak niet voldoende tijd en aandacht is om hier betekenis aan te geven.

SKAR gaat met Cooperatie Ondergrond deze betegelde pleinen omvormen tot een netwerk van groene eetbare oases met een toegevoegde waarde voor de huurders, de omwonenden, (stads)natuur en het stedelijke klimaat.

Tuinen met een verscheidenheid aan gewassen, die schaduw en rust en verkoeling bieden en een mooie aanblik voor huurders en omwonenden. 

De betekenis van groen in de stad is aan het veranderen. De rol van groen voor biodiversiteit en een prettig leef-klimaat in de stad wordt steeds meer erkend, het nieuwe college wil 20 hectare groen in de stad realiseren. De SKAR tuinen passen in deze ontwikkeling. 

Om dit te realiseren zullen SKAR en Cooperatie Ondergrond een langlopende samenwerking aangaan, in eerste instantie voor 10 jaar. Deze looptijd biedt kansen om echt iets van waarde op te bouwen. SKAR stelt in eerste instantie 6 pleinen voor een symbolisch huurbedrag ter beschikking aan Cooperatie Ondergrond. Zij doen het ontwerp, aanleg, beheer en oogst. Per locatie wordt gekeken of medegebruik door huurders, vrijwilligers, buurtbewoners en/of lokale ondernemers mogelijk is.