Menu Sluit
EN

Hoe groot is de vraag naar ateliers – enquete

enquete op initiatief van kunstenaars

Op initiatief van kunstenaars en in samenwerking met het CBK starten we een enquête. We merken dat in deze tijd waarin het inkomen voor kunstenaars/creatieven zo onzeker is, velen ook geen zekerheid hebben over een werkplek. SKAR heeft in de afgelopen vier jaar goed met de gemeente kunnen samenwerken om het aantal ateliers en werkplekken uit te breiden. We hebben nu het dubbele van wat we hadden in 2016. Maar er schrijven zich twee maal zoveel mensen jaarlijks in dan we van een plek kunnen voorzien. En dat zijn alleen degenen die ons weten te vinden.

Momenteel wordt door enkele kunstenaars een brief voorbereid die aan de gemeente wordt gestuurd, een noodoproep eigenlijk. Als die verstuurd wordt, zullen we daar aandacht aan besteden. Voor ons is het belangrijk om te kunnen bepalen hoe hoog de nood echt is. We weten hoeveel mensen zich bij ons gemeld hebben. We weten ook hoeveel er via de andere plekken (de Keilewerven, De Kroon et cetera) een plek hebben gekregen.

Wat we niet weten is, hoeveel mensen nu nog afhankelijk zijn van de kraakwacht, of zelfs helemaal niet kunnen werken omdat ze geen plek hebben. We hebben hier hulp bij nodig.

Hier staat de vragenlijst: http://grootrotterdamseatelierenquete.com/. Ken je mensen die op zoek zijn, zou je hen dan van deze vragenlijst kunnen vertellen? Hoe meer we weten, hoe beter we eraan kunnen werken.