Menu Sluit
EN

In Ontwikkeling: Een Pand voor Alumni

Een Spannende Driehoeksverhouding

Het is duidelijk dat het voor pas afgestudeerde kunstenaars heel moeilijk is een volwaardig atelier te vinden. Net afgestudeerd en vol plannen om aan de slag te gaan, maar geen plek om te werken hier in Rotterdam. Daar wil SKAR iets in betekenen!
Op de Putsebocht, net ten zuiden van het Afrikaanderplein op Rotterdam Zuid, staat een schoolgebouw uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Daar ziet SKAR de mogelijkheid in te gaan op de vraag van afgestudeerden om direct na hun afstuderen aan de bak te kunnen. Een samenwerking met de Willem de Kooning Academie en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, biedt op drie gebieden aantrekkelijke kansen.
Allereerst wordt genoemde alumni een volwaardig en voor hen betaalbaar atelier aangeboden. Ten tweede kunnen zij begeleiding krijgen van de WdKA om hun kunstenaarspraktijk verder te ontwikkelen en ten derde krijgen zij mét die begeleiding op deze plek de kans een relatie aan te gaan met de buurt en aangrenzende scholen.
Een spannende driehoeksverhouding:
De samenwerking tussen SKAR, WdKA en NPRZ biedt een kans om kunstenaars en creatieven hun waarde aan de stad toe te voegen. Een waarde die kan liggen in het ontwikkelen van een artistieke praktijk in een sociale omgeving waar de jonge kunstenaar vanuit een innerlijke motivatie aan maatschappelijke vraagstukken kan werken. Complementair is het beroep dat op hen gedaan wordt vanuit de samenleving. Zo kan de kunst nieuwe perspectieven toevoegen aan een buurt en kan de kunstenaar zich ontwikkelen. SKAR biedt niet alleen een start-up mogelijkheid aan de jonge kunstenaar in de vorm van een tijdelijk huurcontract, maar waarborgt ook de doorstroming binnen dit project door aan het eind van de afgesproken periode de kunstenaar een ander atelier aan te bieden.
Voor SKAR betekent deze samenwerking een opgave maar zeker ook een uitdaging om het hele proces in goede banen te leiden.