Menu Sluit
EN

New Deal Cultuur Rotterdam

Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur brengt advies uit aan gemeentebestuur

De cultuursector is met de horeca en de evenementensector het zwaarst getroffen door corona. De sector ligt nu al ruim een jaar vrijwel volledig stil. Zomaar herstarten zit er voor velen niet in. Voor brede welvaart is de waarde van cultuur een onderliggend fundament van onze samenleving. In een herstelplan uit de coronacrisis zal zowel nationaal als lokaal en regionaal dus ook voldoende oog moeten zijn voor de zwaar getroffen cultuursector.

Dit is het moment om vooruit te denken en investeringen te doen die de cultuursector stimuleren en waar nodig revitaliseren. Investeringen die kunnen worden gezien als seed money om als vliegwiel te fungeren. Zo brengen we de beleving van cultuur weer op gang en bedienen we publiek. Ook maakt het de transitie mogelijk die de weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht kan versterken van de mensen die samen die cultuursector vormen.

Aanbevelingen Denktank New Deal Cultuur aan het gemeentebestuur
1. Maak de continuering mogelijk van de innovaties die voor of tijdens de coronacrisis zijn ingezet en die bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van de Rotterdamse cultuursector. Denk hierbij ook aan innovaties in bekostiging, als risicodeling door middel van collectieve fondsen;
2. Zorg voor de transitie van de Rotterdamse cultuursector naar een duurzame en krachtige toekomst door versterking van:
• aanbod, bereik, participatie en verdienvermogen (kernopgave)
• onderlinge verbindingen (het culturele weefsel)
• interconnectie met andere domeinen van de Rotterdamse economie en samenleving (sociale- en economische verankering).

Werk langs 3 sporen
1. Continueer noodsteun zo lang dat nodig is;
2. Creëer een vliegwiel waarmee de sector zo snel mogelijk weer kan herstarten;
3. Ondersteun de sector in haar transitie naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht voor de langere termijn, zodat zij daarmee onderdeel blijft van het weefsel dat nodig is voor een inclusieve, solidaire, duurzame en welvarende samenleving.

“Uiteindelijk zal de combinatie van deze drie sporen leiden tot een weerbaarder en veerkrachtiger cultuursector, die niet alleen zelf beter bestand is tegen nieuwe crises maar ook bijdraagt aan het herstel en de veerkracht van andere sectoren op economisch en maatschappelijk terrein.”

De Denktank hoopt hiermee niet alleen de beleidsmakers maar alle betrokkenen te inspireren. Het advies is niet bedoeld als statisch document, maar geeft hopelijk voldoende richting om verder beleid te ontwikkelen. Het rapport biedt een basis voor verdere discussie en uitwerking en vooral ook uitvoering.

Lees hier het hele advies:
Advies Denktank New Deal Cultuur Rotterdam