Menu Sluit
EN

Nieuwe klankbordgroep voor huurders

Ideeën uitwisselen over de ontwikkelingen van SKAR

SKAR wil graag met huurders regelmatig het gesprek voeren over wat er speelt en wat eventueel beter kan. Deze behoefte neemt door de groei van SKAR toe; het is goed om elkaar frequent op de hoogte te brengen. Na gesprekken met huurders uit verschillende panden is het initiatief voor een klankbordgroep ontstaan.

Het idee is om minimaal drie maal per jaar een klankbordbijeenkomst te houden, in deze beginfase zal dat wat vaker zijn. Als het even lukt, en als het veilig is, dan spreken we fysiek op een locatie af. Zolang dat niet het geval is maken we gebruik van een online platform als Zoom. Op 19 mei jongstleden is al een eerste bijeenkomst geweest, waar gesproken is over de vorm. Het volgende gesprek zal op 17 juni om 16.00 uur zijn en maximaal 90 minuten duren.

Wie zijn er uitgenodigd?
We streven ernaar dat er per pand één persoon aanschuift – wie dat is laten we aan de huurders over. Wel is het handig om je vooraf aan te melden. Van iedere bijeenkomst worden notulen gemaakt. De notulen worden aan de aanwezige deelnemers gestuurd met de vraag om die binnen het pand te verspreiden. We kunnen de notulen ook op aanvraag toesturen aan geïnteresseerden. Verder vragen we om uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst suggesties voor de agenda toe te sturen.

Een van de punten die in de volgende bespreking aan de orde komt is de communicatie en de helderheid rond de afrekening van de servicekosten. Maar het kan ook over andere zaken gaan die huurders aangaan. Alle inbreng is welkom.

Wil je met ons ideeën uitwisselen en/of heb je vragen over de ontwikkelingen van SKAR, meld je dan nu aan voor de eerstvolgende klankbordbijeenkomst op 17 juni door een mail te sturen aan info@skar-ateliers.nl.