Menu Sluit
EN

Nieuws over huurindexatie

Beste huurder,

Zoals je weet, worden de huren ieder jaar aan de inflatie aangepast. Dat heet indexatie, en gebeurt altijd op 1 juli. We zijn in de afgelopen tien jaar gewend geraakt aan een lage inflatie van tussen de 1%-2%. Dat betekende een vrij kleine aanpassing van de huurprijs.

Inmiddels is duidelijk dat de inflatie dit jaar hoog is, opgestuwd door corona, de oorlog in Oekraïne en de energieprijzen. SKAR huurt het merendeel van haar gebouwen van de gemeente (de meeste) en van derden. Dit betekent dat ook wij de indexatie doorberekend zullen krijgen en deze moeten die doorvoeren. We volgen hierin de gemeente.

Zoals gezegd, de inflatie is schrikbarend hoog dit jaar en loopt tegen de 10 %, waar het de indexatie aangaat. Omdat we dit voorzagen zijn wij, samen met andere culturele organisaties, in gesprek gegaan met de gemeente om de mogelijkheid te bespreken van een aanpassing.

Dat gesprek heeft nog niets opgeleverd – ook de gemeente loopt tegen hoge kosten aan. Wel heeft de gemeente aangegeven dat ze de indexatie met een maand zullen uitstellen. Dat zullen wij nu ook doen. De huur van juli blijft dus hetzelfde bedrag zoals je dat van ons gewend bent het afgelopen jaar. Maar er komt wel onvermijdelijk een aanpassing van de huur aan.

Zodra we meer weten, komen we er zo snel mogelijk op terug. De verwachting is dat de huurindexatie per 1 augustus zal ingaan.