Menu Sluit
EN

Over het onderhoud van je atelier

Het onderhoud van je atelier is een gedeelde verantwoordelijkheid.

SKAR voert jaarlijks groot onderhoud uit aan haar ateliergebouwen. Zo wordt ieder pand gemiddeld eens in de zes jaar voorzien van nieuw buitenschilderwerk. Dit is nodig om het houtwerk te beschermen zodat de gebouwen lang mee kunnen en jij als huurder geen last hebt van rottende raamkozijnen. Want goed schilderwerk voorkomt houtrot en de daaruit voortvloeiende hoge herstelkosten. Zo houden we de huur op het lage niveau van de SKAR-norm.
Helaas komen we ondanks onze zorg voor de gebouwen vaak houtrot tegen. Te vaak en soms zelfs zo erg, dat er hele gaten vallen in kozijnen en we alsnog geconfronteerd worden met enorme herstelkosten.


Hoe komt dat?
Het gebouw en het atelier zijn geen gescheiden systemen. Wij kunnen het schilderwerk aan de buitenzijde nog zo goed onderhouden, als het van binnen verwaarloosd wordt, wat zich laat zien als kaal houtwerk en het ontbreken van een goede kit langs het glaswerk, ontstaat dus houtrot die zich naar buiten toe vreet. 
Bij onderhoud hoort overigens ook het verwarmen van het atelier. Ateliers worden minder goed verwarmd dan huiskamers, dat is logisch. Maar vaak worden de ateliers nauwelijks verwarmd met als resultaat dat het vocht niet kan verdampen en de houtrot kan toeslaan op het houtwerk.

Voor alle duidelijkheid: 
het onderhoud van een ateliergebouw als geheel, is de verantwoordelijkheid van de verhuurder, wij als SKAR dus. Het onderhoud van het atelier zelf is de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit kan je overigens nalezen in de Algemene bepalingen huurovereenkomst op onze site.

Dus jij hebt als huurder de verantwoordelijkheid het binnenschilderwerk in goede conditie te houden. Is het hout in je atelier al aangetast, schilder er dan niet overheen, maar laat het eerst repareren, via SKAR. 
Wacht niet met het doorgeven, maar meld direct dat er iets aan de hand is. Verder moet je regelmatig het glaskit controleren en waar nodig, herstellen of laten herstellen.
Daarbij, moet je ook zorgen dat het atelier regelmatig verwarmd wordt – het mag raar klinken, maar dat hoort ook bij het op orde houden van het atelier.

De kosten als gevolg van bovenstaand achterstallig onderhoud door de huurders lopen op. Alleen al in 2019 kwamen de schilders zoveel houtrot tegen dat de rekeningen 20% hoger waren dan ze hadden opgegeven in hun offertes. Daar moeten we wat aan doen.

Hoe?

We gaan dit in samenwerking met jullie als huurders oppakken door regelmatig onze onderhoudsman langs de ateliers te sturen om jullie te adviseren. We zullen van tevoren laten weten wanneer hij in je gebouw zal zijn. Zorg dat je dan aanwezig bent want hij kan je adviseren over de toestand van het schilderwerk in je atelier en over de juiste verf en glaskit. Daarbij zullen we ook de schilders vragen om het binnenhoutwerk te checken op houtrot. Komen we houtrot tegen dat ontstaan is door verwaarlozing van binnenschilderwerk en onderhoud, dan gaan we met je het gesprek aan over die kosten. Moeten we kosten maken voor herstelwerk door slecht huurdersonderhoud dan ligt het voor de hand dat we die bij de huurder (jou) in rekening moeten brengen. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Reparatieverzoeken doe je voortaan via onderhoud@skar-ateliers.nl