Menu Sluit
EN

Voorkom brand

Overal kan brand ontstaan, ook in onze panden. Het zijn en blijven ten slotte oude panden. Toch kan je als huurder veel eraan doen om te voorkomen dat brand uitbreekt dan wel dat het grote schade veroorzaakt.

In de ruimte die je huurt
Het grootste risico zit in de manier hoe je omgaat met elektriciteit, zowel in je eigen ruimte als in de algemene ruimtes.

Daarom willen wij jullie attenderen op de volgende punten:

  1. Elektrische apparatuur moet altijd uitstaan bij vertrek uit je atelier, dit betekent ook de stand-by ervan af halen.
  2. Gebruik alleen gecertificeerd schakelmateriaal, denk aan verlengsnoeren, stopcontacten en verlichting etc.
  3. Gebruik meterkasten niet als bergkast
  4. Houd rekening met de hoeveelheid spanning op de stopcontacten en verlengsnoeren.
  5. Houd rekening dat de ateliers in bestaande gebouwen gehuisvest zijn. Dit betekent dat de mogelijkheden van elektrische installaties soms beperkt zijn.

In de algemene ruimtes, gangen en trappenhuizen:
Vanwege de brandveiligheid moeten de gangen en openbare ruimtes leeg zijn.
Om twee redenen is dat belangrijk. De eerste is brandgevaar. Minstens zo belangrijk is dat obstakels vluchtwegen kunnen belemmeren.
Daarom blijven we benadrukken: gangen en publieke ruimten mogen niet gebruikt worden als opslag. Wie niet genoeg ruimte heeft kan bij ons een opslagruimte huren.
Het is de verantwoordelijk van huurders zelf om de gangen en publieke ruimten vrij te houden. We gaan er dan ook vanuit dat je het als huurders onderling kan regelen. Als dat niet lukt, zal SKAR de spullen moeten weghalen. In dat geval zullen we ook de kosten op alle huurders van het pand verhalen.

Algemeen
Elk jaar wordt er in de panden gecontroleerd op brandblusmiddelen en noodverlichting.
Tijdens deze controles worden er dingen vervangen. Soms moet er nog meer onderhoud uitgevoerd worden. Dit wordt in overleg met ons op een later moment uitgevoerd. Een sticker met afgekeurd op een brandblusser of brandslanghaspel betekent dat er klein onderhoud aan gedaan moet worden. Deze brandblusmiddelen werken dan nog steeds en kunnen in geval van nood gewoon gebruikt worden. Blijkt een brandblusmiddel niet meer te functioneren, wordt deze direct vervangen. Mocht er iets zijn waardoor er gevaarlijke situaties kan ontstaan, zal hier direct actie op ondernomen worden.

Daarnaast zijn jullie onze oren en ogen in de panden. Zie je iets of hoor je iets, bespreek het met je medehuurders of laat het ons dan weten.