Menu Sluit
EN

The Orange Tree-Art project: open call!

Oproep ideeënschets 2021

Open Call ideeën-schets 2021
The Orange Tree art projects (TOT)

English below

Voor het tweede jaar nodigt The Orange Tree [TOT] Rotterdamse kunstenaars uit een eerste ideeën-schets in te dienen voor een site-specific en tijdelijk kunstwerk rond het thema De Tuin! De stichting TOT biedt voor de uitvoering van het idee 270 m2 tuin met daarbij een bakstenen muur van circa 15 bij 4 meter. Deze locaties zijn naar eigen idee te gebruiken.

In deze tuin zal het geselecteerde idee door de kunstenaar ontwikkeld worden in een proces van onderzoek en opbouw. TOT biedt een werkperiode aan van twee keer drie maanden (twee kunstenaars ieder drie maanden) of één langere werkperiode van zes maanden (voor één kunstenaar).

Toelichting
TOT biedt in de tuin een safe space voor kunstenaars. Een plek om te experimenteren en te onderzoeken. Een ruimte waar de kunstenaar zijn of haar kunstenaarschap kan verruimen. Daarbij bieden we met deze opdracht een presentatie-mogelijkheid van het ontwikkelde kunstwerk aan het eind van een werkperiode.

Locatie
De tuin van het SKAR atelierpand op Rotterdam Zuid.
Adres: Oranjeboomstraat 109

Mogelijke werkperioden
1e periode: 1 juli – 1 oktober
2e periode: 1 juli – 1 december 2021
3e periode: wanneer de twee geselecteerde ideeën niet plaats kunnen vinden in de bovenstaande perioden, is het mogelijk één werkperiode te verplaatsen tussen 1 maart en 1 juni 2022

Planning
25 mei: deadline voor reacties waarin ideeën, toelichting (max. 1 A4), draaiboek voor activiteiten en korte CV (max. 2 A4), een portfolio (pdf) met betrekking tot deze oproep (5 afbeeldingen) of een verwijzing naar je website. Stuur je materiaal in een zip file of via wetransfer, in een pdf (max. 10 mb) naar tot@lasloplanet.org;
3 juni: bekendmaking van de geselecteerde kunstenaar(s);
9 juni: start overleg tussen de kunstenaar(s) en vertegenwoordigers van TOT. Samenstellen van een tijdschema voor de 1e werkperiode van 16 juni tot 1 juli: toegang tuin en inrichting van de werkruimte.

Honorarium:
Het honorarium bedraagt €2.000,- per kunstenaar voor een werkperiode van drie maanden, €4.000,- voor de kunstenaar die een werkperiode van zes maanden kiest. Honorarium is inclusief btw, materiaal, reis en transportkosten.

Het proces wordt in een aantal korte filmopnames vastgelegd, vanaf de begin-tot aan de eindfase van het kunstwerk. Van de kunstenaar wordt medewerking verwacht in de vorm van afspraken met betrekking tot het maken van de opnames, korte interviews en
toelichting van het werk naar een groter publiek. De planning van de opnames met interviews wordt tijdig en in overleg met de kunstenaars ingevuld.

Stichting The Orange Tree (TOT)
De stichting zet zich in voor beeldend kunstenaars om hen een tijdelijke werkplek te bieden en om zo samen met andere kunstenaars en professionals producties te kunnen uitvoeren. Hiermee draagt de Stichting bij aan de ontwikkeling van het kunstenaarschap in algemene zin en in Rotterdam in het bijzonder. Een TOT project heeft altijd een tijdelijk karakter met als eindresultaat een tentoonstelling, expositie, evenement of product.

Vragen en eventueel verzoek om de tuin te bezoeken: tot@lasloplanet.org
Deze opdracht wordt mede-mogelijk door het CBK Rotterdam en SKAR

Download the open call in Engslish here.